Menu

Nee, de tegemoetkoming gaat niet van uw bijstandsuitkering af. De gemeente mag de tegemoetkoming van het Schadefonds niet meetellen als vermogen of inkomen voor de bijstand. Deze regel geldt sinds 15 mei 2020.

Er is een uitzondering:

Krijgt u een tegemoetkoming omdat uw naaste is overleden door een misdrijf met geweld? En heeft u daardoor geen inkomsten meer van de overledene? Dan kunt u daarvoor een tegemoetkoming aanvragen. In dat geval kan het gebeuren dat de gemeente de tegemoetkoming wel meetelt als vermogen of inkomen voor de bijstand.

Wat is een naaste?
Iemand is slachtoffer geworden van een misdrijf met geweld. U bent naaste als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woont als het slachtoffer of leeft van de inkomsten van het slachtoffer

Meer informatie

Tegemoetkoming van het Schadefonds wordt niet meer verrekend met de bijstand