Menu

Is uw naaste overleden door een geweldsmisdrijf? De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) zorgt voor contact met andere mensen die ook een familielid zijn kwijtgeraakt door geweld. De FNG organiseert daarnaast elk jaar een herdenkingsdag en andere bijeenkomsten voor lotgenoten.

Klik op het logo hieronder om naar de website van de FNG te gaan.

Logo FNG

Meer informatie:

Wat is een nabestaande?
Iemand is overleden door een misdrijf met geweld. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders. U bent nabestaande als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woonde als het slachtoffer of leefde van de inkomsten van het slachtoffer