Menu

De problemen van het slachtoffer kunnen lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) zijn. Dit noemen we ‘letsel.

Wij vinden letsel ernstig en blijvend als:

  • het slachtoffer nog maar voor 30% (of minder) normaal kan leven
  • de toestand van het slachtoffer niet beter wordt, ook niet na een hele tijd.

Wij bekijken of het leven van het slachtoffer enorm is veranderd door het geweldsmisdrijf. Het gaat erom dat het slachtoffer een lange tijd extreem veel last heeft van de gevolgen van het geweldsmisdrijf.

Het slachtoffer is bijvoorbeeld:

  • blind geworden
  • verlamd vanaf het middel
  • ernstig veranderd in karakter en gedrag door een hersenbeschadiging
  • allebei de armen kwijtgeraakt
  • ernstig verbrand over grote delen van het lichaam
  • zo ernstig gewond geraakt dat hij of zij niet meer voor zichzelf kan zorgen.