Het kan zo zijn dat de uitkering van het Schadefonds problemen kan geven voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat een uitkering van het Schadefonds niet mag worden verrekend met de bijstandsuitkering. Dit zou namelijk betekenen dat iemand met een bijstandsuitkering geen vergoeding mag ontvangen voor leed dat iemand hem of haar heeft aangedaan en de hierdoor geleden (financiƫle) schade.

In de wet waaronder de bijstandsuitkering valt (de Participatiewet) staat dat er rekening wordt gehouden met iemands financiƫle middelen om te bepalen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Hierdoor kan het zo zijn dat de gemeente besluit dat de uitkering van het Schadefonds verrekend moet worden met de bijstandsuitkering. De gemeenten gaan hier verschillend mee om. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Wij raden slachtoffers die een bijstandsuitkering hebben en die van ons een uitkering krijgen aan om dit meteen bij de gemeente te melden. Hiermee voorkomt u dat u een boete krijgt van de gemeente.