Menu

Tot voor kort bekeken gemeenten per situatie of de uitkering van het Schadefonds werd meegenomen in de middelentoets voor de bijstand. Voor sommige mensen betekende dit dat hun bijstand tijdelijk minder werd of werd stopgezet.

Sinds 15 mei 2020 is dit veranderd. Gemeenten mogen alleen onze speciale uitkering voor derving van levensonderhoud nog meenemen in de middelentoets. De reguliere uitkeringen van het Schadefonds hebben daardoor geen gevolgen meer voor de bijstandsuitkering. Bekijk voor meer informatie ons nieuwsbericht.