Menu

Als getuige of burgerhulpverlener heeft u ernstige psychische (geestelijke) problemen door het misdrijf. Dit noemen wij ‘letsel’. Wij vinden psychisch letsel ernstig als:

  • u daarvoor meerdere keren bij een psycholoog of psychiater bent geweest
  • het erg lang duurt voordat u beter bent
  • u helemaal niet meer beter wordt.

U heeft bijvoorbeeld last van:

  • een depressie
  • een angststoornis
  • een posttraumatische stressstoornis

Wij vinden het belangrijk dat uw behandelaar deskundig is

Daarom bekijken we of u in behandeling bent bij een behandelaar met een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of nakijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl.

Psychische problemen bij kinderen

  • Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).
  • Bij kinderen tot 18 jaar die getuige waren van huiselijk geweld over een langere periode, gaan wij ervan uit dat zij ernstige psychische problemen hebben. Zij hoeven niet naar een een psycholoog of psychiater te gaan om een tegemoetkoming van ons te krijgen.