Menu

Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk letsel zijn. Wij vinden iets ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld door een specialist, het herstel lange tijd duurt/duurde en/of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
  • een breuk van een oogkas, jukbeen of kaak
  • het verlies van een oog
  • een posttraumatische stressstoornis, vastgesteld door een gekwalificeerde psycholoog of psychotherapeut

Bij sommige gewelds- en seksuele misdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig geestelijk letsel heeft. Bijvoorbeeld bij verkrachting en huiselijk geweld (als dit gedurende een lange tijd regelmatig plaatsvond).

Het Schadefonds werkt samen met medisch adviseurs. Zij bekijken de door u meegestuurde medische informatie (stukken van uw arts of behandelaar met informatie over uw klachten/letsel). Dit gebruiken zij om te bepalen of er sprake is van ernstig letsel. Ook kunnen zij in sommige gevallen extra medische informatie opvragen bij uw arts of behandelaar. Dit doen zij alleen met uw toestemming.

Voor de beoordeling van het letsel gebruiken wij onze letsellijst. De letsellijst geeft een overzicht van de meest voorkomende letsels en welke uitkering hierbij past.