Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt de voorwaarden op deze pagina bekijken. U kunt ook een snelle scan doen. Beantwoord de vragen hieronder. U krijgt meteen een indicatie of het indienen van een aanvraag wel of niet zinvol lijkt.

Quickscan

Belangrijk:

 • We nemen nooit contact op met de dader.
 • Er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling.
 • We kunnen helpen met verzamelen van informatie bij bijv. de politie of het openbaar ministerie.

Voorwaarden voor een aanvraag

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

 • 1. U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

  • lichamelijke mishandeling
  • diefstal met geweld
  • bedreiging met geweld en/of een wapen
  • verkrachting

  Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

 • 2. U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf

  Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Wij vinden iets ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
  • blijvend verlies van reuk en/of smaak
  • het verlies van een oog
  • een posttraumatische stressstoornis

  Wij hebben medische stukken nodig over uw lichamelijke en/of psychische problemen. Voor psychische problemen kijken wij of u in behandeling bent bij een behandelaar die voor het stellen van de diagnose een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) heeft. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl.
  Bij kinderen is het ook voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

  Bij sommige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig geestelijk letsel heeft: bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting, huiselijk geweld en bedreigingen met een mes of vuurwapen. In deze gevallen hoeft u dus niet in behandeling te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van ons te krijgen. Dit noemen wij het vooronderstellen van ernstig letsel.

 • 3. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar bent u hier wel slachtoffer geworden van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

  Bent u slachtoffer geworden van geweld op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
  Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer werd. Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

  Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 • 4. U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden zijn:

  • als u als eerste geweld heeft gebruikt
  • als u de ander heeft uitgedaagd
  • als u zich bezighoudt met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs)

  Als u een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

 • 5. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

  U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

  U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

  Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

 • 6. Termijn voor het indienen van de aanvraag (slachtoffer)

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons zijn ingediend. Als u dit later doet, dan moet u hiervoor een goede reden opgeven. Een te laat ingediende aanvraag kunnen we alsnog in behandeling nemen als u bijvoorbeeld:

  • ernstige psychische klachten had
  • u nog niet op de hoogte was van het bestaan van het Schadefonds
  • als u eerst de afloop van de strafzaak wilde afwachten

  Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

  Let op! Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u geen uitkering krijgt als er geen gegevens meer beschikbaar zijn om uw aanvraag te beoordelen.