Menu

Ook bijstandsgerechtigden hebben recht op erkenning


Wat is er veranderd?

Tot 15 mei bekeken gemeenten per situatie of een tegemoetkoming van het Schadefonds werd meegenomen in de middelentoets. Voor sommige mensen betekende dit dat hun bijstand tijdelijk minder werd of werd stopgezet. Monique de Groot, directeur van het Schadefonds: “Daar waren wij het niet mee eens. Slachtoffers met een bijstandsuitkering hebben ook recht op erkenning voor het leed dat hun is aangedaan. Met de nieuwe regeling mag de tegemoetkoming van het Schadefonds niet meer als vermogen of inkomen worden meegeteld voor de bijstand.”

Voor wie geldt de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling geldt voor iedereen die een tegemoetkoming krijgt van het Schadefonds. Alleen voor nabestaanden die een los bedrag krijgen voor derving van levensonderhoud, ligt het anders. Hiermee compenseren wij namelijk een gedeelte van het inkomensverlies. De gemeente kan dit wel rekenen tot vermogen of inkomen.

Wanneer neemt u contact op met de gemeente?
Krijgt u als nabestaande een tegemoetkoming van het Schadefonds? En staat er op uw beslissing specifiek ‘derving van levensonderhoud’ vermeld? Alleen dan hoeft u een melding te doen bij uw gemeente. De gemeente beslist of de tegemoetkoming invloed heeft op uw bijstandsuitkering.

Heeft u vragen?
Bekijk dan onze veelgestelde vragen over dit onderwerp. Of neem contact met ons op. We helpen u graag verder.