Kom ik in aanmerking voor een uitkering als naaste?

Bent u naaste van een slachtoffer dat ernstige lichamelijke en/of psychische blijvende problemen (letsel) opliep door een geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019? Dan kunt u mogelijk een uitkering aanvragen. Bekijk hieronder de voorwaarden.

Voorwaarden

Voor een uitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1. U bent naaste

  U kunt een aanvraag bij ons indienen als naaste als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus ernstig en blijvend letsel heeft door een geweldsmisdrijf.

 • 2. Er is sprake van een opzettelijk geweldsmisdrijf

  U bent naaste van een slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen het slachtoffer is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

  • poging tot moord/doodslag
  • lichamelijke mishandeling
  • bedreiging met geweld en/of een wapen

  Ongelukken vallen hier dus niet onder.

 • 3. Er is sprake van ernstig en blijvend letsel door het geweldsmisdrijf

  Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Wij vinden iets ernstig en blijvend letsel als het slachtoffer voor minstens 70% lichamelijk niet meer kan functioneren. Ook psychisch letsel kan ernstig en blijvend zijn.

  Blijvend letsel betekent dat er geen vooruitzicht is dat het letsel (of de gevolgen ervan) na verloop van tijd vermindert. De ommezwaai in het leven van het slachtoffer en de naaste is van groot belang voor onze beoordeling. Het gaat er dan ook om dat de naaste een lange tijd op indringende wijze last heeft van de gevolgen van het geweldsmisdrijf.

  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • verlies van zicht (gehele blindheid)
  • verlamming (hoge dwarslaesie)
  • verlies van beide armen
  • hersenletsel met ernstige karakter- en gedragsveranderingen
  • derdegraadsbrandwonden over grote delen van het lichaam
  • lichamelijk of psychisch letsel waardoor het slachtoffer niet meer voor zichzelf kan zorgen
 • 4. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar werd uw naaste hier wel slachtoffer van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

 • 5. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  U kunt alleen een eenmalige uitkering van ons krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Wij kijken namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt.

  Voorbeelden zijn:

  • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt
  • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals drugshandel)
 • 6. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

  U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

  U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

  Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

 • 7. Termijn voor het indienen van de aanvraag

  U kunt als naaste alleen een uitkering aanvragen als het geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019 is gebeurd.