Menu

Wij hebben van u het volgende nodig:

  • Een bewijs van uw plaatsing in een pleeggezin, jeugdinstelling of opvang (bijvoorbeeld een aangifte, bewijs van inschrijving, vonnis, voogdij-registerkaart, foto’s of adresgegevens uit die periode)

En, als u de aanvraag per post indient:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een kopie van uw bankpas

Dient u de aanvraag in als nabestaande? En zijn er naast u nog andere nabestaanden? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.