Menu

Dit betekent dat een kind in een pleeggezin, instelling of opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moest verblijven vanwege een beslissing van:

  • de rechter,
  • de officier van justitie,
  • de burgemeester,
  • of de aangewezen (gezins)voogd of voogdij-instelling.

Voor instellingen geldt dat niet alle kinderen hier geplaatst werden door de overheid. Sommige kinderen werden bijvoorbeeld geplaatst op verzoek van de ouders. Ook zij kunnen een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg. Voorwaarde is wel dat er tijdens het verblijf andere minderjarigen in de instelling verbleven, die daar geplaatst waren door de overheid. Dit maakt namelijk dat de overheid verantwoordelijk was voor de kwaliteit van zorg.