Als u de aanvraag online heeft ingediend, dan kunt u de voortgang van uw aanvraag ook online bekijken. Dit kan via het Schadefondsportaal MET LINK. U kunt daar na het inloggen met uw DigiD met extra sms-controle informatie over uw aanvraag vinden, zoals de voortgang en status van uw aanvraag en bepaalde documenten uit uw dossier. U kunt hier ook nog documenten toevoegen voor uw aanvraag.

Als u de aanvraag per post heeft ingediend, kunt u ons bellen en vragen om uw dossier en de voortgang ervan online in te zien. Wij zorgen er dan voor dat u binnen enkele dagen kunt inloggen in het Schadefondsportaal met uw DigiD met extra sms-controle. Hier kunt u dan informatie over uw aanvraag vinden, zoals de voortgang en status van uw aanvraag en bepaalde documenten uit uw dossier. U kunt hier ook nog documenten toevoegen voor uw aanvraag.

Uiteraard kunt ook u ook telefonisch (070 414 20 00) of per mail (info@schadefonds.nl) bij ons terecht voor vragen over uw aanvraag. Wij vragen u dan om het kenmerknummer van uw aanvraag. Deze vindt u op de ontvangstbevestiging.