Als slachtoffer van seksueel misbruik in de sport kunt u een aanvraag indienen voor een uitkering uit het Schadefonds. Is het slachtoffer minderjarig, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag indienen.

Aannemelijk maken
Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U moet namelijk aannemelijk maken dat u slachtoffer werd van een opzettelijk tegen u gepleegd geweldsmisdrijf. ‘Aannemelijk’ is een juridisch begrip. Het gaat erom dat u uw aanvraag kunt onderbouwen met objectieve aanwijzingen. Dat wil zeggen: met informatie afkomstig van een andere bron dan van uzelf.

In de meeste gevallen is dit informatie uit het politieonderzoek, zoals een duidelijke en uitgebreide aangifte en eventueel de bevindingen van de politie. Als de dader veroordeeld is, vinden wij uw aanvraag bijna altijd aannemelijk.

Zonder aangifte
Ook als u geen aangifte deed kunt u een aanvraag indienen. Het kan dan wel lastiger voor u zijn om de aanvraag aannemelijk te maken. Medische informatie kan in zo’n geval helpen, maar slechts in beperkte mate.

Dit is anders wanneer het slachtoffer van het zedenmisdrijf jonger dan 12 jaar was. Dan kan medische informatie, bijvoorbeeld van een psycholoog, een belangrijke bijdrage leveren.

Zelf informatie verzamelen
Ook kunt u zelf informatie verzamelen: vraag aan getuigen, mensen of instanties met wie u over het zedenmisdrijf gesproken heeft, om op te schrijven wat zij zich herinneren van uw verhaal. Meldingen die u bij de politie deed kunnen ook helpen.

Afhankelijke positie
Zedenmisdrijven waar kinderen jonger dan 12 jaar bij betrokken zijn, vinden wij in de meeste gevallen een opzettelijk tegen het kind gepleegd geweldsmisdrijf. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar kijken we goed of het kind zich in een afhankelijke positie bevond ten opzichte van de dader.

Dat kan het geval zijn als het leeftijdsverschil groot is, maar ook als de dader een bepaald gezag of overwicht had over het kind. Bijvoorbeeld als de dader een leraar, arts, hulpverlener of trainer van het kind was (ook bij volwassenen kan dit laatste betekenen dat sprake is van een geweldsmisdrijf).

Contact
Weten of het zinvol is een aanvraag bij ons in te dienen? Wij helpen u graag verder! Bel 070 – 414 20 00 (elke werkdag 08.30 – 17.00 uur) of stuur een mail naar info@schadefonds.nl