Menu

Wij zijn er voor slachtoffers met ernstige lichamelijke of geestelijke problemen. Dit noemen we ‘letsel’. Wij vinden letsel ernstig als:

  • u daarvoor meerdere keren naar het ziekenhuis of bij een speciale arts bent geweest
  • het erg lang duurt voordat u weer beter bent
  • u helemaal niet meer beter wordt.

U heeft bijvoorbeeld:

  • een gebroken arm of been
  • een oog verloren
  • een depressie of een angststoornis

Medische informatie

Wij hebben medische informatie nodig over uw lichamelijk of geestelijk letsel. Bijvoorbeeld een brief, behandelplan of foto’s van uw arts of behandelaar. Soms vragen wij extra medische informatie op bij uw arts of behandelaar. Daarvoor vragen we dan eerst uw toestemming.

Uw psycholoog of psychiater

Heeft u geestelijke problemen? Dan kijken we of u in behandeling bent bij een behandelaar met een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl.
Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

Soms is extra informatie niet nodig

Bij sommige geweldsmisdrijven gaan wij er altijd van uit dat u ernstig letsel heeft. Bijvoorbeeld bij:

  • aanranding of verkrachting
  • huiselijk geweld over een langere periode
  • bedreiging met een mes of vuurwapen

U hoeft dan niet naar een psycholoog of psychiater om een tegemoetkoming van ons te krijgen.