De tegemoetkoming heeft geen invloed op een bijstandsuitkering en toeslagen. Voor de toeslagen is het wel belangrijk dat u zelf aan de Belastingdienst meldt dat u het bedrag van € 5.000 heeft gekregen vanuit deze regeling. Dit doet u met het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Aanwijzingen voor het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen

  • Vul bij vraag 3c het bedrag van € 5.000 in.
  • Meld bij vraag 3d dat het gaat om een tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
  • Stuur met het formulier een kopie mee van de beslissing van het Schadefonds.

Als de vermogensuitzondering eenmaal is toegekend, hoeft u deze in de jaren daarna niet opnieuw aan te vragen. Ook in alle volgende jaren wordt dit deel van uw vermogen buiten de vermogenstoets gelaten.

Wajong- en WIA-uitkeringen
Voor zowel Wajong- als WIA-uitkeringen geldt dat deze nooit worden verrekend met de tegemoetkoming van het Schadefonds.

Schuldsanering en schuldhulpverlening
Voor de schuldsanering en schuldhulpverlening ligt dit anders. Het kan zijn dat de tegemoetkoming gebruikt wordt om (een deel van) de schulden af te lossen. U kunt het geld dan niet vrij besteden, maar de tegemoetkoming helpt wel bij het oplossen van de financiële problemen. De gemeente of uw bewindsvoerder beslist hierover.