U kunt zich tijdens de gehele procedure laten bijstaan door een gemachtigde. Als dit een advocaat is, is in bepaalde gevallen een vergoeding voor de rechtsbijstandskosten mogelijk.

De advocaat die al een 8-punts toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand krijgt (een O013 procedure zonder strafzaak) komt in aanmerking voor een aanvullende vergoeding als de advocaat de aanvrager heeft bijgestaan tijdens een hoorzitting. De vaste vergoeding bedraagt € 383,36 (3 keer het basis uurtarief à € 105,61, vermeerderd met 21% BTW). Daarnaast is een vergoeding van de reistijd naar de hoorzitting mogelijk. De regels hiervoor zijn terug te vinden in het declaratieformulier. Het declaratieformulier wordt na afloop van de hoorzitting uitgereikt. De uitbetaling wordt door het Schadefonds gedaan. De rechtsbijstandskosten hoeven dus niet bij de Raad voor de Rechtsbijstand worden opgegeven.

Voor het indienen van de aanvraag worden geen leges in rekening gebracht.