Bij de aanvraag voor het deskundigenbericht horen drie machtingingsformulieren. Wij hebben namelijk uw toestemming nodig om informatie op te vragen bij diverse partijen en zorgverleners. Het verlenen van een machtiging is vrijwillig. Als u de commissie niet wilt machtigen, vragen wij u de benodigde informatie zelf aan ons toe te sturen zodat de commissie een goede beoordeling van uw aanvraag kan maken voor een deskundigenbericht. Zonder deze informatie bestaat de kans dat de commissie het deskundigenbericht niet goed kan onderbouwen.

Daarnaast kunt u – als u ook een aanvraag voor een verblijfsvergunning op humanitair niet-tijdelijke gronden na verblijf als slachtoffer van mensenhandel bij de IND heeft ingediend – aangeven of wij de IND op de hoogte mogen brengen van uw aanvraag bij de commissie. Met deze machtiging geven wij alleen door dat u de aanvraag heeft ingediend, wat de status van de aanvraag is en of de commissie een deskundigenbericht heeft uitgebracht. Wij zullen de IND nooit op eigen initiatief informeren over de inhoud van de gegeven informatie en het deskundigenbericht.

Als u toestemming heeft gegeven om de IND op de hoogte te brengen, wacht de IND met het nemen van een beslissing op de aanvraag verblijf humanitaire gronden. De IND kan op die manier het deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel gebruiken voor de behandeling van de aanvraag verblijf humanitaire gronden.