Menu

Ja, u kunt ook een aanvraag indienen als u alleen psychisch letsel heeft door het geweldsmisdrijf. Net als bij lichamelijk letsel, moet het wel gaan om ernstig letsel.

Voorbeelden van ernstig psychisch letsel kunnen zijn:

  • psychisch trauma
  • straatangst
  • depressie
  • fobie

Om een beoordeling te kunnen maken van uw psychisch letsel (en de hoogte van de uitkering), bekijken wij of u voor uw psychisch letsel in behandeling bent (geweest) bij een behandelaar. Wij vinden het belangrijk dat de diagnose van een bekwame behandelaar komt en de diagnose betrouwbaar is. Daarom moet de behandelaar een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) hebben. Op www.bigregister.nl en www.psynip.nl kunt u bekijken of uw behandelaar deze registratie of dit dienstmerk heeft. Bij kinderen is het ook voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

Het psychisch letsel moet ontstaan zijn door het geweldsmisdrijf. Hiervoor hebben wij medische informatie nodig van uw behandelaar. Hierin moet informatie staan over uw psychische klachten en waardoor deze zijn ontstaan en de diagnose en informatie over de (duur van de) behandeling.

Bij sommige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig psychisch letsel heeft. Wij noemen dit vooronderstellen van ernstig letsel. Dit doen wij bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting, huiselijk geweld (dat een lange tijd en regelmatig plaatsvond) en bedreigingen met een mes of vuurwapen. In deze gevallen hoeft u niet in behandeling te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van ons te krijgen.