Voor een inbraak kunt u geen aanvraag indienen. Dit kan ook niet als u bijvoorbeeld in bed lag of de daders zag wegvluchten. Alleen als er een confrontatie was met de dader en de dader gebruikte geweld tegen u of dreigde met geweld om geld of goederen weg te nemen, dan kunt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling overvallen en voor een uitkering uit het reguliere Schadefonds als slachtoffer van een geweldsmisdrijf.