Sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF heeft met hulporganisaties zoals Slachtofferhulp Nederland, Centra voor Seksueel Geweld en Perspectief Herstelbemiddeling afspraken gemaakt over doorverwijzing in hulpverlening voor slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Het Centrum Veilige Sport werkt op dit terrein ook samen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het centrum wijst slachtoffers van onder meer seksueel misbruik in de sport op het bestaan van het Schadefonds.

Eventuele aanvragen die daar uit volgen worden door het Schadefonds volgens de bestaande voorwaarden en richtlijnen in behandeling genomen.

Het Schadefonds heeft voor professionals in de sport een online magazine samengesteld met meer informatie en achtergronden.