Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Bent u slachtoffer van geweld in de jeugdzorg?
Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. Deze tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het Schadefonds voert de financiële regeling uit.

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor (destijds) minderjarigen die:

  • in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven,
  • en hier tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 slachtoffer werden van bovenmatig geweld.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming? Bekijk dan onderaan deze pagina de voorwaarden.

Over de aanvraag
U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december 2022. Dit kan digitaal of per post. Een medewerker van het Schadefonds behandelt uw aanvraag. Stuur bij uw aanvraag de juiste documenten mee, zodat wij uw aanvraag sneller kunnen behandelen.

Dien hier uw aanvraag in

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (aanvraag slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Let op: voeg bij uw aanvraag een bewijs toe van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

Was uw naaste slachtoffer van geweld in de jeugdzorg, en is hij of zij overleden in de periode tussen de aankondiging van de regeling (21 februari 2020) en de start van de regeling (1 januari 2021)? Dan kunt u als nabestaande een aanvraag doen.

U kunt het formulier (aanvraag nabestaande slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Let op: voeg bij uw aanvraag een bewijs toe van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Hoe toon ik aan dat ik slachtoffer ben van geweld?
Als slachtoffer is het lastig om aan te tonen wat er precies is gebeurd. Zeker als het geweld lang geleden plaatsvond. Het Schadefonds houdt hier rekening mee bij de behandeling van de aanvraag. Ook kunnen wij u helpen door:

  • gegevens op te vragen bij instanties;
  • informatie van andere slachtoffers (anoniem) te gebruiken bij de beoordeling van uw aanvraag.

Emotionele ondersteuning
Op het aanvraagformulier vult u in wat u overkomen is. Dat kan zorgen voor sterke emoties. Heeft u behoefte aan emotionele ondersteuning? Neem contact op met Verbreek de Stilte, de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. U bereikt Verbreek de Stilte via het telefoonnummer 0900 – 9999 001.

Erkenningsmaatregelen voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg
De financiële regeling is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het kabinet kondigde deze maatregelen aan na het onderzoek door Commissie De Winter. Bekijk voor meer informatie over de erkenningsmaatregelen de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

Veelgestelde vragen