Menu

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?
Voor een subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Uw woning, bedrijf of filiaal is in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021 overvallen.
 2. U heeft aangifte gedaan van de overval.
 3. U kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte.
 4. U heeft na de overval preventieve maatregelen getroffen tegen nieuwe overvallen.
 5. U kunt dit aantonen met een factuur.
 6. Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2022 zijn ingediend.

Moet er geweld zijn gebruikt bij de overval?
Ja, de regeling geldt alleen als er bij de overval geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd, bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen. Als u slachtoffer bent van een inbraak of diefstal, waarbij geen geweld is gebruikt of niet met geweld is gedreigd, kunt u geen aanvraag indienen.

Welke preventieve maatregelen kan ik treffen tegen nieuwe overvallen?

Enkele voorbeelden voor woningen:

 • het aanvragen van het politiekeurmerk Veilig Wonen (hang- en sluitwerk),
 • het installeren van goede buitenverlichting,
 • het plaatsen van kierstandhouders en/of deurspion.

Enkele voorbeelden voor bedrijven:

 • het laten uitvoeren van een veiligheidsscan,
 • het installeren van cameratoezicht,
 • het plaatsen van een kluis,
 • het organiseren van overvaltraining voor het personeel,
 • het installeren van overvalknoppen.

Waarvoor is de subsidieregeling bedoeld?
Met deze regeling wil de minister van Justitie en Veiligheid u helpen de kans te verkleinen dat u opnieuw wordt overvallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat personen of bedrijven die zijn overvallen en daarna geen (aanvullende) preventieve maatregelen treffen, een grotere kans hebben op een nieuwe overval.

Veelgestelde vragen