Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er niet alleen voor de slachtoffers van de geweldsmisdrijven zelf. Ook nabestaanden en naasten kunnen (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Maar wat is het verschil?

Wanneer ben ik een nabestaande?

U bent voor het Schadefonds een nabestaande als u uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent verloren door geweld (bijv. moord of doodslag) of een dood door schulddelict. Meer weten? Klik hier.

Wanneer ben ik een naaste?

U kunt een aanvraag bij ons indienen als naaste als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus ernstig en blijvend letsel heeft door een geweldsmisdrijf. Meer weten? Klik hier.