Voordat u start

Uw aanvraag digitaal indienen gebeurt met DigiD en sms-controle.
Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl

Zet digitale documenten klaar

Wij vragen u om bepaalde digitale documenten toe te voegen. Vaak zijn dit:

  • proces-verbaal en/of vonnis.
  • bewijsstukken, zoals loonstroken of jaaropgaven, waaruit het gemiddelde inkomen blijkt van de overledene en achtergebleven echtgenoot/partner. Dit is alleen nodig als de nabestaande schade heeft door het wegvallen van het inkomen van de overledene.
  • eventueel: bewijsstukken van ontvangen schadevergoedingen. Bijvoorbeeld voor therapiekosten, arbeidsongeschiktheid of andere schade.

Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal hebt. Dan kunt u ze snel vanaf uw computer toevoegen aan het online aanvraagformulier.

Tips

• Hulp nodig bij het online indienen: bekijk dit aanvragen-in-3-stappenplan (pdf)
• Het formulier hoeft u niet in één keer in te vullen. Tussendoor kunt u het formulier opslaan en er later mee verder gaan.
• Langer dan 15 minuten niet bezig in het online formulier? Dan logt het DigiD-systeem u automatisch uit. Niet-opgeslagen gegevens gaan dan verloren.

Volg uw aanvraag

Na de aanvraag kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen door in te loggen op het Schadefondsportaal.