Voordat u start

Uw aanvraag digitaal indienen gebeurt met DigiD en sms-controle.
Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl

Zet digitale documenten klaar

Wij vragen u om bepaalde digitale documenten toe te voegen. Vaak zijn dit:

  • proces-verbaal en/of vonnis.
  • bewijsstukken, zoals loonstroken of jaaropgaven, waaruit het gemiddelde inkomen van de overledene en achtergebleven echtgenoot of partner blijkt. Dit is alleen nodig als de nabestaande schade heeft door het wegvallen van het inkomen van de overledene.
  • eventueel: bewijsstukken van ontvangen schadevergoedingen. Bijvoorbeeld voor therapiekosten, arbeidsongeschiktheid of andere schade.

Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal hebt. Dan kunt u ze snel vanaf uw computer toevoegen aan het online aanvraagformulier.

Tips

  • Hulp nodig bij het online indienen: bekijk dit aanvragen-in-3-stappenplan (pdf)
  • Het formulier hoeft u niet in één keer in te vullen. Tussendoor kunt u het formulier opslaan en er later mee verder gaan.
  • Langer dan 15 minuten niet bezig in het online formulier? Dan logt het DigiD-systeem u automatisch uit. Niet-opgeslagen gegevens gaan dan verloren.

Volg uw aanvraag

Na de aanvraag kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen door in te loggen op het Schadefondsportaal