Check eerst de voorwaarden voor aanvragen

Voorwaarden voor slachtoffers

Voorwaarden voor nabestaanden

LET OP: de digitale formulieren worden op donderdag 17 januari 2019 aangepast. Dit betekent dat uw tussentijds opgeslagen formulier op dat moment verdwijnt. Zorg ervoor dat u vóór 17 januari a.s. om 19.00 uur uw formulier heeft ingediend. Op 17 januari a.s. kunt u van 19.00 uur tot 22.00 uur het formulier niet tussentijds opslaan.

Kies hieronder het juiste aanvraagformulier voor uw situatie

Hulp nodig bij de aanvraag indienen?

Slachtofferhulp Nederland helpt u graag!

Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel 0900 – 0101 (lokaal tarief).

www.slachtofferhulp.nl

Bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing die u van ons krijgt. Dan kunt u in bezwaar gaan. Ook kan uw situatie veranderd zijn. Bijvoorbeeld: uw letsel is erger geworden of de feiten en omstandigheden zijn veranderd. Dan kunt u een aanvullende aanvraag of herzieningsverzoek indienen.

Bekijk hier meer informatie