Op vrijdag 21 februari maakte minister Dekker (Rechtsbescherming) bekend dat er een compensatieregeling komt voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik binnen Jeugdzorg. De regeling geldt voor (indertijd) minderjarigen die onder het gezag van de overheid in een jeugdinstelling zijn geplaatst. Hoe de regeling er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Nieuws over regeling jeugdzorg

Nieuws over regeling jeugdzorg

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over deze regeling? Laat dan hier uw gegevens achter.

Velden met * zijn verplicht

Wat gaat het Schadefonds doen?
Het Schadefonds gaat de regeling uitvoeren. Ook worden wij door de ministeries betrokken bij het opstellen van de regeling. De nieuwe regeling zal in het najaar van 2020 klaar zijn om in gebruik te nemen.

Uw aanvraag indienen
Het is nog niet bekend vanaf wanneer u een aanvraag kunt indienen. Houd de komende maanden onze website in de gaten voor meer informatie.

Heeft u nu hulp nodig?
Neem contact op met Verbreek de Stilte, de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Hier kunt u terecht voor emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Verbreek de Stilte is telefonisch bereikbaar op het nummer 0900 – 9999 001 of  het algemene nummer van Slachtofferhulp Nederland:  0900-0101

Veelgestelde vragen

Waarom wordt het Schadefonds Geweldsmisdrijven ingeschakeld?
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keert financiële tegemoetkomingen uit aan slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven. Dit doen wij namens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij bestaan sinds 1976 en hebben dus ruime ervaring met het beslissen over aanvragen en het uitkeren van tegemoetkomingen. Daarom krijgt het Schadefonds de opdracht om deze regeling uit te voeren. Het Schadefonds voerde eerder ook de regelingen uit voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.

Keert het Schadefonds een schadevergoeding uit?
Nee. Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming, met als doel het onrecht te erkennen dat slachtoffers is aangedaan. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving en wordt uit publiek geld betaald. De eenmalige uitkering is bedoeld als een symbolisch bedrag en heeft niet tot doel de volledige schade te vergoeden.

Is het Schadefonds verantwoordelijk voor het leed van de slachtoffers?
Nee. Het Schadefonds is alleen uitvoerder van de regeling en kijkt neutraal en objectief naar de aanvragen.

Gaat het Schadefonds over de hoogte van de bedragen die worden uitgekeerd?
Nee. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken samen de speciale regeling voor geweld in de jeugdzorg. Zij bepalen ook de hoogte van het bedrag dat zal worden uitgekeerd. Het Schadefonds kijkt alleen of iemand in aanmerking komt: zo ja, dan keert het Schadefonds het vastgestelde bedrag uit.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen en hoe moet ik dat doen?
Dat is nog niet bekend. Eerst moet de regeling nog worden vastgesteld. Houd de website van het Schadefonds in de gaten voor nieuws. Hier komt ook te staan hoe u een aanvraag indient en vanaf wanneer dit kan.

Wie komen er in aanmerking?
Dat is nog niet bekend. Eerst moet de regeling nog worden vastgesteld. Houd de website van het Schadefonds in de gaten voor nieuws. Hier komt ook te staan hoe u een aanvraag indient en vanaf wanneer dit kan.

Wie beslist over de aanvraag die ik in wil dienen?
Een juridisch behandelaar van het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal uw aanvraag behandelen en een beslissing nemen. Hoe de procedure gaat lopen is nog niet bekend. De regeling waar dat in komt te staan moet nog worden vastgesteld. Houd de website van het Schadefonds in de gaten voor nieuws. Hier komt ook te staan hoe u een aanvraag indient en vanaf wanneer dit kan.

Kan ik ook een aanvraag indienen op grond van de reguliere regeling van het Schadefonds?
Als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U kunt hier meer over lezen.

Is het verstandig nu al een aanvraag in te dienen als ik slachtoffer ben van geweld in de jeugdzorg?
Nee. Wij adviseren u te wachten met het indienen van een aanvraag tot de speciale regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg bekend wordt gemaakt. De gewone procedure van de Schadefonds-regeling stelt hoge eisen aan de onderbouwing van uw aanvraag. Het ziet ernaar uit dat de aangekondigde regeling eenvoudiger wordt.

Ik heb eerder een financiële tegemoetkoming gekregen van het Schadefonds. Kan ik nu weer een aanvraag indienen?
Als u voor geweld in de jeugdzorg al een uitkering uit het Schadefonds heeft gekregen, is het waarschijnlijk niet mogelijk om op grond van de nieuwe regeling nog een uitkering te krijgen voor dezelfde situatie. Pas als de regeling er is kunnen we daar meer over zeggen.

Ik heb al eens van de Rooms Katholieke Kerk of van de jeugdinstelling een financiële tegemoetkoming gehad. Kan ik nu weer een aanvraag indienen?
Als u voor hetgeen u is overkomen al eerder een financiële vergoeding hebt gehad, dan kunt u voor de situatie waarvoor u dat kreeg waarschijnlijk niet nogmaals een uitkering krijgen op grond van de nieuwe regeling. Pas als de regeling er is kunnen we er meer over zeggen.

Wat is de Commissie De Winter?
De Commissie De Winter deed onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De commissie heeft een aantal adviezen gedaan aan de overheid. Deze regeling is daar een van.

Ik heb nu hulp nodig. Waar kan ik terecht?
Neem contact op met Verbreek de Stilte, de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Hier kunt u terecht voor emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Verbreek de Stilte is telefonisch bereikbaar via 0900 – 9999 001.

Op de website van het Koershuis vindt u verschillende lotgenotenorganisaties die u ook kunnen helpen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u deze informatie.