Inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba kunnen in de toekomst gebruik gaan maken van het Schadefonds. De plannen hiervoor zijn in de maak: minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel hiervoor bij de Tweede Kamer ingediend.

Omdat de uitbreiding op praktische wijze en tegen beperkte kosten kan worden gerealiseerd, kan het Schadefonds ook actief worden in Caribisch Nederland. In november vorig jaar bracht het Schadefonds een werkbezoek aan Bonaire om de plannen te bespreken met het Bureau Slachtofferhulp, de politie, het Openbaar Ministerie en rechters.

“Het wordt gezien als een mooie stap om de rechten van slachtoffers ook in dit deel van Nederland op een hoger niveau te krijgen”, aldus Dekker. Goede voorlichting in het Papiaments en het Engels en ondersteuning bij het indienen van de aanvraag is hierbij belangrijk, geven zowel Slachtofferhulp Nederland als de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak aan.Aangezien de voorbereiding nog in volle gang is, is nog niet duidelijk vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend. De verwachting is vooralsnog dat dit in 2019 mogelijk wordt.